Välkommen till Fysiokliniken i Karlskoga

Vi är en privat klinik som arbetar på uppdrag av Region Örebro. Du kan söka till oss direkt utan remiss. Högkostnadsskydd och frikort gäller.

I huvudsak bedrivs fysioterapeutisk mottagningsverksamhet på Fysiokliniken, idrottsmedicin & rehab, där bedömningar och behandlingar genomförs inom ramen för landstingsfinansierad vård.

Idrottsskada

Skador som uppstår vid aktivitet behöver hanteras snabbt då de inträffar, för att minimera att en skada blir långdragen är det viktigaste att sätta en kompressionslinda direkt. Vid misstanke om allvarlig skada söker du akutmottagningen, du kan även snabbt få hjälp hos oss med akut bedömning och därefter rehabilitering.

Akuta besvär

Akuta besvär kan uppstå efter att något har inträffat eller utan känd orsak. Vid akuta besvär är dina symtom uttalade och din funktion påtagligt begränsad.

Vid akuta besvär är det viktigt att snabbt få tid för bedömning och vidare hjälp.

Överbelastningsbesvär

Besvär som uppkommer mer gradvis kan orsakas av att kroppen belastats mer än vad den tål och därav uppkommer överbelastningsbesvär. Vid bedömning och undersökning kartlägger vi sambandsfaktorer och jobbar med åtgärder för att minska dina symtom och att du snabbt skall återfå funktion.

Något du undrar över?

Är det något du undrar över så tveka inte att höra av dig.